TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

Opis Stopnia Lawinowego

Najwięcej błędów popełniamy z niewiedzy. Im więcej wiemy tym ponosimy mniejsze ryzyko wypadku lawinowego. Publikowany przez TOPR Stopień Zagrożenia Lawinowego ma służyć takiej informacji. Z nowym sezonem zimowym TOPR wprowadza zmianę prezentacji stopnia zagrożenia lawinowego która ma służyć poszerzeniu informacji o warunkach panujących w górach.

Niezmienna pozostaje prezentacja stopnia na głównej stronie TOPR. Prezentowana jest tu najwyższa wartość S.Z.L. w danym dniu (baner obok). Baner ten zawiera również informację o tendencji rozwoju sytuacji lawinowej, oraz w formie ikony termometru, informację o ewentualnym wzroście S.Z.L. wraz ze wzrostem temperatury.
Przewidywana tendencję rozwoju sytuacji na następne 48 godzin, to informacja o rozwoju sytuacji lawinowej na dni następne. Prezentowana ona jest w formie określenia przymiotnikowego „tendencja malejąca” lub „tendencja rosnąca”, ew. „nie powinna ulec zmianie”, oraz dodatkowo w formie strzałek.

 


Całkowitej przebudowie uległa natomiast prezentacja stopnia w całościowym komunikacie.
Zasadnicze zmiany dotyczą wprowadzenia stopnia z.l. w zależności od m.in.: pory dnia, wysokości n.p.m. oraz wystawy względem kierunków geograficznych. Baner obok przedstawia informację o stopniu zagrożenia lawinowego z podziałem względem wysokości. Powyżej, w tym przypadku, wysokości 1400 m panują warunki wyczerpujące definicję (2) SZL , poniżej panują warunki wyczerpujące definicję (1) SZL. Za szczególnie niebezpieczne miejsca, w tym przypadku, należy uznać miejsca o wystawie NW, N, NE, E. Oznacza to że silne wiatry z kierunku południowo zachodniego odłożył dużo przewianego niebezpiecznego śniegu na stokach o w/w wystawach. Takie niebezpieczeństwo nie musi wiązać się tylko z wiatrem podobnie wpływa operacja słoneczna (opis poniżej).

 

 

 

Komunikat może ale nie musi uwzględniać w/w informacji, co oznacza, że prognozujemy na całym obszarze Tatr Polskich takie samo zagrożenie bez względu na wysokość, porę dnia i wystawę. Brak szczegółowych informacji co do wysokości i wystaw oznacza że na całym obszarze objętym stopniem zagrożenia lawinowego panują równo niebezpieczne warunki.

 

 

 

 


Granica wysokości oznacza, że poniżej i powyżej niej panuje różne zagrożenie lawinowe, określone wpisanymi stopniami. Musimy jednak pamiętać, że stopień z.l. odzwierciedla warunki panujące w miejscu potencjalnego obrywu, a nie w miejscu gdzie się znajdujemy! Należy zatem brać pod uwagę zasięg lawin spadających z góry!!

Róża wiatrów służy do oznaczania szczególnie niebezpiecznych wystaw. Częściowo zacieniona oznacza, że warunki szczególnie niebezpieczne panują na wystawach zaznaczonych kolorem czarnym.

Ikona termometru oznacza wzrost zagrożenia lawinowego wraz ze wzrostem temperatury.

 

 


Prezentacja różnego zagrożenia przed południem (AM) i po południu (PM) składa się z dwóch oddzielnych komunikatów - każdy dla odpowiedniej pory dnia. Komunikat prezentowany poniżej jest typowym dla wiosennych warunków kiedy to zmiana warunków zachodzi wraz z przemieszczającym się słońcem. Dzięki takiej informacji możemy prawidłowo zaplanować nasze działania w górach tak by przez cały czas przebywać w terenie o względnie stabilnych warunkach.

Pamiętajmy jednak że najbardziej precyzyjny komunikat nie zwalnia nas z oceny zastanych warunków i rozsądnego zachowania. Wszak nasze bezpieczeństwo w górach zależy wyłącznie od nas samych, od naszych autonomicznych decyzji.

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext