TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

Przetarg: Zakup samochodu terenowego.

 Uwaga :

Zamawiający informuje, iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie zamówienia dopisuje wymóg, iż samochód winien być przeznaczony dla 8+1 osób i gotowy do rejestracji w takiej opcji. 

 


 

Przetarg : Zakup sprzętu do łączności radiowej

 

 

 

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext