TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

Informacja

 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej łączności radiowej
dla potrzeb ratownictwa górskiego i celów ochrony przyrody w Tatrach wybrało
do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

AKSEL Sp. z o.o.
44-207 Rybnik, ul. Lipowa 17
Cena ofertowa: 448.460,95 złotych brutto

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext