TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

Odeszli niosąc pomoc !

Poruszeni tragiczną wiadomością o śmierci naszych kolegów, słowackich ratowników z ATE ( Air - Transport Europe) i HZS (Horská Záchranná Služba )

 

Ľubomír Majerčák - pilot

Marek Rigda - lekarz

Martin Svitana - ratownik medyczny

Dušan Leskovjanský - naczelnik HZS Slovenský Raj, przewodnik wysokogórski IVBV,

z którymi wielokrotnie współpracowaliśmy podczas akcji ratunkowych, kiedy to dali się poznać jako  profesjonaliści i wspaniali koledzy.

Pragniemy złożyć najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom tragicznie zmarłych.

 

                                                                    Cześć Ich pamięci !

                                                                    Pogrążeni w smutku Ratownicy TOPR

 

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext