TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

PODSUMOWANIE DWÓCH MIESIĘCY LATA

Od początku lipca do końca sierpnia TOPR przeprowadził 233 działania ratownicze w tym 87 z użyciem śmigłowca.  Z tego w Tatrach Polskich przeprowadzono 217 działań w tym 81 z użyciem śmigłowca w tym 82 wyprawy ratunkowe, 131 akcji i i 4 innego rodzaju drobne interwencje.

W bezpośrednich działaniach ratowniczych ratownicy zaangażowani byli przez 1386 godzin w tym 707 godzin w ramach pracy społecznej.

 

Ratowano 258 osób (122 kobiety i 136 mężczyzn) w tym 102 z użyciem śmigłowca. W Tatrach Polskich ratowano 241 osób w tym 95 z użyciem śmigłowca. W 104 przypadkach odnotowano urazy i zachorowania poważne,  74 zachorowania i urazy lekkie, w 61 przypadkach pomocy TOPR wymagały osoby które nie doznały urazów (np. ze względu na trudności terenu).

Po przekazaniu do szpitala zmarły 2 osoby na skutek poważnego zachorowania.

Do wypadków dochodziło zazwyczaj na skutek potknięcia, lub poślizgnięcia i upadku (105 przypadków), na skutek zachorowania (75 przypadków). Inne przyczyny to brak umiejętności (17 przypadków), zabłądzenie (14 przypadków), upadek z wysokości (11 przypadków), nieodpowiednie wyposażenie (tylko 8 przypadków), spadający kamień (7 przypadków). Oczywiście do niektórych wypadków doszło na skutek kilku czynników. Jak widać również legendarne „klapki” i nieodpowiednie wyposażenie są marginalnym problemem.

Porównując ostatni sezon letni do poprzedniego należy zauważyć prawie 50% wzrost liczby interwencji TOPR co mamy nadzieję wiąże się z długim okresem dużego ruchu turystycznego ze względu na bardzo dobre warunki atmosferyczne, a nie z coraz gorszą kondycja naszych turystów.

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext