TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

SZKOLENIE DLA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ RATOWNIKA NARCIARSKIEGO

SZKOLENIE w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich
(jako jeden z wymogów koniecznych dla UZYSKANIA UPRAWNIEŃ RATOWNIKA NARCIARSKIEGO)


UWAGA!!!
Zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich – RATOWNIKIEM NARCIARSKIM może być osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub ratownika, lub posiadającą ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, oraz ukończyła szkolenie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich, organizowane przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego.

Kurs będzie przeprowadzony w dniach od 11 do 13  STYCZNIA 2016 r..
Koszt kursu dla jednego uczestnika to 1700 zł z VAT + 180 zł z VAT (koszt egzaminu wstępnego. Informacje szczegółowe poniżej). NIE obejmuje kosztów wyjazdów kolejami i wyciągami, noclegów i wyżywienia).
W ramach opłaty organizator zapewnia instruktorów i sprzęt specjalistyczny.
Warunkiem dopuszczenia do kursu jest pozytywny wynik egzaminu wstępnego i wpłata na konto TOPR nr 28 1050 1722 1000 0023 0257 4575 kwoty 1700 zł .

Ewentualne egzaminy końcowe POPRAWKOWE kosztują 180 zł  każdy.
Kurs zostanie zorganizowany z chwilą zgłoszenia i zdania egzaminu wstępnego przez co najmniej 10 uczestników.

EGZAMIN  WSTĘPNY
TERMIN; 11 stycznia 2016 roku godz. 8.00

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU;
- ukończone 18 lat
- zgłoszenie droga maliową na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 roku. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, oraz dane do faktury VAT.
- wpłata kwoty 180 zł. (w tym 23% VAT) na konto TOPR nr 28 1050 1722 1000 0023 0257 4575
- przedstawienie przed egzaminem zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w egzaminie i kursie transportu osób na zorganizowanych terenach narciarskich,
- egzaminowani zobowiązani są do posiadania i używania kasku ochronnego,
- wpłata nie podlega zwrotowi i nie obejmuje kosztów wyjazdów kolejami i wyciągami narciarskimi,
- dodatkowe informacje o miejscu egzaminu zostaną przekazane drogą mailową po wpłynięciu zgłoszenia j/w

EGZAMIN WSTEPNY Z  NARCIARSTWA:
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU

Egzamin będzie obejmował weryfikacje umiejętności narciarskich m.in.;  pług, skręt krótki, długi, ześlizgi, skręt stop, oraz sprawdzenie pewność i bezpieczeństwa jazdy.
Egzamin będzie oceniany w skali od 1 do 10 każda ewolucja + ocena ( w skali 1-10) za jazdę terenową.  W sumie max. 60 pkt, Egzamin będzie zdany gdy zdający otrzyma 31 pkt.
                  Punktacja
Pług                 1-10
Skręt krótki       1-10
Skręt długi        1-10
Ześlizg              1-10
Skręt  „Stop”     1-10
Jazda terenowa 1-10

PROGRAM KURSU obejmuje  zajęcia teoretyczne i praktyczne;

1. Środki transportu rannych stosowane na stokach narciarskich (Akia, sanie, skuter+ pulki itp.).
2. Przygotowanie  środków transportu do działań ratowniczych
3. Trening jazda po trasach  ze środkami transportu
 a. Bez pozoranta
 b. Z pozorantem
4. Wypadek narciarski
 a. Przyjęcie zgłoszenia
 b. Przygotowanie środka transportu i stosownego do sytuacji sprzętu
 c. Dojazd na miejsce wypadku
 d. Zabezpieczenie miejsca wypadku i środka transportu
 e. Wywiad z poszkodowanym , ustalenie rodzaju odniesionych obrażeń
 g. Pakowanie rannego do środka transportu
 h. Transport poszkodowanego do miejsca przekazania jednostkom PRM
5. Współpraca ze śmigłowcem
 a. Wybór terenu na lądowisko
 b. Przyjmowanie śmigłowca
 c. Współpraca z załogą śmigłowca  przy przekazywaniu poszkodowanego na pokład
6. Desmurgia  typowych urazów narciarskich
7. Zagadnienia prawne (ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich wraz z rozporządzeniami)
8. Przyczyny wypadków narciarskich
9. zagrożenia przy transport poszkodowanego skuterem

EGZAMIN KONCOWY

Egzamin praktyczny obejmuje : przyjęcie zgłoszenia, zabranie odpowiedniego sprzętu, dojazd na miejsce wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku, diagnoza kontuzji, desmurgia , pakowanie i transport rannego. Ocena : ogólna w skali 1-10 zdaje. Egzamin zaliczony po uzyskaniu min. 6 pkt.

Czas trwania kursu:
3 dni kursu obejmują; zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, oraz egzamin końcowy.

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext