TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

Współpraca TOPR i Alpenverein Polska

W grudniu 2015 roku Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) podpisało umowę partnerską z Alpenverein Austria oddział Alpenverein Polska.

Współpraca ma polegać na wzajemnym wspieraniu projektów oraz współorganizowaniu działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
Działanie na rzecz ochrony naturalnego środowiska górskiego w kraju i za granicą.

 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) – polskie stowarzyszenie zajmujące się, za zgodą ministra spraw wewnętrznych, ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr.
Projekt powołania stowarzyszenia zajmującego się ratownictwem górskim powstał w 1908 Śmierć Mieczysława Karłowicza, który zginął zasypany przez lawinę, przyspieszyła prace nad powstaniem organizacji, zarejestrowanej ostatecznie 29 października 1909 we Lwowie pod obecną nazwą. Prezesem stowarzyszenia został Kazimierz Dłuski, naczelnikiem Mariusz Zaruski, a siedzibą TOPR-u – Dworzec Tatrzański.
Dziś to najlepiej wyspecjalizowani ratownicy górscy oddani bezgranicznie ludziom.
Zajmują się również przygotowywaniem informacji o aktualnych warunkach w Tatrach, edukacją ludzi poprzez Akademie Górską i oczywiście czuwają przy telefonie na wezwanie pomocy w Tatrach pod numerem 601 100 300 lub 985


Alpenverein Polska jest oddziałem Alpenverein Austria. Założony w 1862 roku Alpenverein Austria to jedna z najstarszych tego typu organizacji w Europie, dziś największy klub alpejski w Austrii, obecnie liczący ponad 500 000 członków. Celem stowarzyszenia było i jest łączenie ludzi z tą samą pasją górską. Zgromadzony przez 153 lata dorobek organizacji to między innymi: 425 obiektów noclegowych (z tego 235 schronisk górskich), 200 ścianek wspinaczkowych, 40 000 km szlaków, 26 000 km szlaków górskich. Alpenverein pomaga chronić przyrodę i kulturę alpejską. Jest partnerem parków narodowych, planuje i opiekuje się rezerwatami przyrody. Teraz wesprze ochronę tatrzańskiej przyrody i działalność profilaktyczną TOPR.

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext