TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

ĆWICZENIA SAREX19

W ostatnich dniach w Zakopanem i na Podhalu prowadzone są i będą prowadzone nadal w kilku kolejnych dniach działania zgrywające TOPR i Lotnictwa Wojska Polskiego. Odbywa się to w ramach przygotowań do ćwiczeń SAREX 19, których istotnym elementem jest zgrywanie służb, organizacji i instytucji realizujących zadania w ramach służby ASAR, czyli służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

Organizatorem ćwiczenia jest Szefostwo Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na terenie Tatr oczywiście wiodącą rolę w ratownictwie ma TOPR, mimo że jest bardzo dobrze przygotowany do swoich zadań, to w sytuacji katastrof masowych może zaistnieć potrzeba wydzielenia  większej ilości sił i środków ratowniczych. Ponadto przygotowujemy się wspólnie z DORSZ do pełnienia dyżuru w Tatrach przez śmigłowiec wojskowy w sytuacji kiedy śmigłowiec TOPR będzie na pracach obsługowych.

TOPR świadomie dzieli się wiedzą i doświadczeniem budując zaufanie we współpracy z Siłami Zbrojnymi i innymi dedykowanymi do działań poszukiwawczo - ratowniczych zgodnie z Planem ASAR. Plan Operacyjny Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (Plan ASAR) jest podstawowym dokumentem operacyjnym wykorzystywanym przez służbę poszukiwania i ratownictwa lotniczego (Służbę ASAR) podczas prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych. W Planie ASAR zawarte są informacje, zasady współdziałania i współpracy oraz procedury obwiązujące podczas prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych przez siły i środki wydzielone do realizacji zadań w ramach służby ASAR.

W trakcie ćwiczenia ratownicy TOPR będą realizowali zadania wspólnie z lotnikami Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo Ratowniczego wydzielonego z 3.SLTr. W ćwiczeniu będzie również brał śmigłowiec Policji S70i, ratownicy PSP z Zakopanego i JRG.3 z Krakowa, oraz przedstawiciele Dyspozytorni Medycznej oraz Małopolskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Fundacja TOPR

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext