TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

Jak zostać ratownikiem

Zarządzenie Naczelnika TOPR z dnia 17 czerwca 2020 roku, określające szczegółowe wymagania, oraz zasady przeprowadzania egzaminów i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej w celu przyjęcia w poczet członków kandydatów TOPR.

Zobacz Więcej

 

 

 

Fundacja TOPR

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext