TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 


Bieżące  *   Archiwum 

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ekwipunku ratowniczego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ekwipunku ratowniczego

 Pliki do pobrania

Dodatkowe Informacje

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Śmigłowiec naprawa główna – silniki i przekładnie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Śmigłowiec naprawa główna - silniki i przekładnie

 

Śmigłowiec naprawa główna - silniki i przekładnie Wspólny Słownik Zamówień: 50212000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji śmigłowców.

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych gdzie części zadania stanowią:

1. Śmigłowiec - naprawa główna – silniki

2. Śmigłowiec naprawa główna – przekładnie

 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

Dokumenty do pobrania

Otwarcie Ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty


...

...Śmigłowiec naprawa główna – silniki i przekładnie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Śmigłowiec naprawa główna - silniki i przekładnie

 

Śmigłowiec naprawa główna - silniki i przekładnie Wspólny Słownik Zamówień: 50212000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji śmigłowców.

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych gdzie części zadania stanowią:

1. Śmigłowiec - naprawa główna – silniki

2. Śmigłowiec naprawa główna – przekładnie

 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

Dokumenty do pobrania

Otwarcie Ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Fundacja TOPR

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

www.nfosigw.gov.pl         www.wfos.krakow.pll

Realizujemy zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

exte end ext