TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

Warunki w Tatrach


Komunikat Lawinowy TOPR z: 2016-10-22 z godz: 18:16 KOMUNIKAT WAZNY DO GODZINY 20.00 DNIA 2016-10-23

Stopień zagrożenia:
.

Stabilność pokrywy śnieżnej:

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny:

Zalecenia dla ruchu osób:

 


Informacje dodatkowe:
Do czasu wystąpienia zagrożenia lawinowego TOPR nie ogłasza komunikatów lawinowych. W chwili obecnej śnieg występuje powyżej 1900m npm. Należy zachować szczególną ostrożność w formacjach wklęsłych, żlebach, depresjach,gdzie mogło dojść do nagromadzenia większej ilości śniegu.W tych miejscach mogą wystąpić niewielkie zsuwy.

Komunikat przygotował: Edward Lichota


UWAGI OGÓLNE
Turysto, taterniku, narciarzu! Twoje bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od Ciebie . Bądź rozważny. Dopasuj swoje plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach, oraz do twoich umiejętności i doświadczenia zimowego. PAMIĘTAJ, ŻE PRZY ZBYT WYSOKIM ZAGROŻENIU LAWINOWYM AKCJA RATUNKOWA MOŻE DOTRZEĆ DO CIEBIE ZBYT PÓŹNO BY CI POMÓC! Za szczególnie niebezpieczne należy najczęściej uważać stoki o wystawie północnej (od północno - wschodniej do północno – zachodniej). Sprawdź jednak czy tym razem nie jest odwrotnie! Czynnikiem radykalnie zwiększającym zagrożenie lawinowe jest wiatr podczas i zaraz po opadach śniegu , oraz gwałtowne zmiany temperatury – szczególnie ocieplenie.


 
 

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl